Annapurna Chapati bhakari center

  • Khanapur Vita, --Maharashtra, -Sangli
10

Description

आमच्या कडे गव्हाची सात्विक मऊ लुसलुशीत चपाती तसेच ज्वारीची भाकरी मिळेल.

अन्नपूर्णा चपाती

१० चपा २ चपाती मोफत

Features:

  • १ चपाती १०₹
  • १ भाकरी १५₹
  • १० चपाती +२चपाती मोफत =१२ चपाती फक्त १०० रुपयात.....

Location

जुना वासुंबे रोड, आदर्श शाळेजवळ , आदर्शनगर विटा.,415311,Khanapur Vita,--Maharashtra,-Sangli

Leave a Review